Drogowskaz każdego chrześcijanina czyli przykazania Boże są znane każdemu człowiekowi. Każdy wierzący rodzic uczy ich swojego dziecka zaraz po opanowaniu modlitwy do Anioła Stróża oraz Ojcze nasz. Czy nie są one wystarczające skoro Kościół postanowił stworzyć dodatkowo Przykazania Kościelne?

Czym są przykazania?

Cytując Słownik Języka  Polskiego PWN przykazanie to: „surowe, kategoryczne polecenie, rozkaz, nakaz”. Oznacza to że ktoś wydaje nam polecenia w jakimś konkretnym celu. Można to przyrównać do nakazów lub zakazów jakie stawiają dzieciom rodzice lub opiekunowie. Przykazy te nie są zatem wyrazem władzy lecz troski o dobro człowieka. Słowa „rodzice” oraz „opiekunowie” zostały użyte nie przypadkowo. O ile Przykazania Boże są wyrazem troski Boga Ojca o swoje dzieci o tyle przykazania kościelne są owocem autorytetu Kościoła Katolickiego. Biskupi, którzy są namiestnikami Pana Jezusa na ziemi tworzą zalecenia których powinien przestrzegać katolik w swoim życiu religijnym.

Źródło i znaczenie Przykazań.

Według Pisma Świętego Przykazania zostały dane Abrahamowi przez Boga na górze Synaj podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Zawierają one wszystkie normy moralne i wytyczne postępowania obowiązujące Chrześcijan. Ich przestrzeganie jest gwarantem zbawienia. Historia Przykazań kościelnych sięga natomiast piętnastego wieku, kiedy pojawiają się pierwsze wzmianki na ten temat. Ich treść zmieniała się na przestrzeni lat. Nie należy tego faktu interpretować jako zmienności głoszonych przez Kościół poglądów lecz raczej jako dostosowanie do życia panującego w danych czasach. Wyrażają one zalecenia dotyczące udziału w życiu kościelnym, zwłaszcza liturgicznym.

Relacja pomiędzy Dekalogiem a Przykazaniami Kościelnymi.

Bardzo wyraźnie należy zaznaczyć, ze obydwa zestawy przykazań nie stoją ze sobą w sprzeczności. Wręcz przeciwnie, Przykazania Kościelne dopełniają zalecenia płynące z Dekalogu. Należy je traktować jako swego rodzaju wzmocnienie brzmienia Przykazań Boskich w życiu Kościoła oraz wszystkich jego członków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj