Rozpoczął się adwent – szczególny okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych do narodzenia Pana Jezusa. Przewodniczką w tym radosnym oczekiwaniu jest niewątpliwie Matka Boża. To wyjątkowy czas przeżywany w Kościele Katolickim, przepełniony wiarą i spokojem. Chrystus, który narodził się w Betlejem przedstawiany jest jako światłość w ciemności, jako ten, który przychodzi, aby pozbawić nas grzechu. Dlaczego więc warto iść do kościoła, kiedy jest ciemno i oddać cześć Maryi?

Czym są roraty?

W czasie Adwentu Kościół Katolicki szczególną czcią otacza Najświętszą Maryję Pannę, poprzez Mszę Świętą zwaną zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od introitu, czyli pierwszych słów pieśni śpiewanej na wejście: Rorate ceaeli desuper, czyli Niebiosa spuśćcie rosę. Rosa z nieba oznacza łaskę, którą przynosi nam Zbawiciel. Podobnie, jak niemożliwe jest życie bez wody, tak samo niemożliwe jest życie duchowe bez łaski Jezusa. Roraty to pierwsza Msza Święta odprawiana o wschodzie słońca, w okresie Adwentu. Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką, którą umieszcza się w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, która niesie ludziom Chrystusa. W czasie radosnego oczekiwania w kościele umieszcza się także wieniec z czterema mniejszymi świecami, które oznaczają cztery niedziele Adwentu. Wraz z upływem tygodni podczas mszy roratniej zapala się odpowiednią liczbę świec. Światło jest wyrazem radości z bliskości Bożego Narodzenia.

świece adwentowe

Roraty – kiedy się rozpoczynają?

Roraty najczęściej kojarzone są z miesiącem grudniem – i słusznie, ponieważ jest to nabożeństwo, które odprawia się tylko i wyłącznie w Adwencie. Oznacza to, że roraty zaczynają się wraz z tym okresem liturgicznym. Początek rorat przypada zawsze na czwartą z kolei poprzedzającą niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Czas oczekiwania kończy się 24 grudnia, czyli w Wigilię. Adwent z punktu widzenia Liturgii Kościoła możemy podzielić na dwa okresy. W pierwszym okresie (od 1 do 16 grudnia) akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Zaś ostatni tydzień (od 17 do 24 grudnia) bezpośrednio przygotowuje do Narodzenia Pana Jezusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie złożone obietnice. Warto wiedzieć, że w liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat mszalnych. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu, tzw. niedziela Gaudete (Radujcie się). Wówczas kapłan zakłada ornat w kolorze różowym, który jest wyrażeniem światłości i bliskości Bożego Narodzenia.

O jakiej porze odbywa się Msza Święta Roratnia?

Godzina odprawiania Rorat nie jest jednakowa we wszystkich parafiach. Według tradycji, Msza Święta powinna być celebrowana wraz ze wschodem słońca, czyli około godziny 6:00, co w wielu parafiach rzeczywiście jest praktykowane. W symbolice kończącej się nocy i wschodzącego dnia wyrażane jest oczekiwanie na przyjście Dzieciątka. Jednak w niektórych parafiach Roraty często odbywają się w godzinach wieczornych, o 17 czy 18. W głównej mierze wiąże się to ze słabą frekwencją o poranku i umożliwieniem uczestnictwa we Mszy Świętej większej liczbie parafian. Nie bez znaczenia pozostaje również uczestnictwo dzieci. Czas Adwentu to wspaniała okazja, aby wprowadzić je w Eucharystię.

Jak wygląda Msza Roratnia?

Jak dobrze wiemy, Msza Święta Roratnia jest nieodłącznym elementem czasu radosnego oczekiwania, jakim jest Adwent. Zatem, jest to Nabożeństwo wotywne ku czci Matki Bożej. Oznacza to, że Eucharystia nie jest celebrowana zgodnie z formularzem przypisanym danemu dniu, ale według schematu, który odpowiada szczególnej okazji czy też pobożności wiernych. Jak już zostało wspomniane, Msza ta rozpoczyna się o brzasku dnia. Na ołtarzu oprócz świec mszalnych zapala się świecę roratnią, która przewyższa pozostałe świece i jest przewiązana białą bądź niebieską wstążką. Ma nam ona przypominać o Maryi, gdyż to Ona, podobnie jak Jutrzenka poprzedziła przyjście Światłości świata, czyli Jezusa Chrystusa. Na Msze Święte zaproszeni są wszyscy parafianie, począwszy od dzieci poprzez młodzież, osoby dorosłe i starsze. Przed rozpoczęciem Nabożeństwa w przedsionku kościoła ustawia się procesja, na czele której do ołtarza idą dzieci z lampionami w rękach. Msza rozpoczyna się przy zgaszonym świetle, zapalone są jedynie świece i lampiony. Światło włączane jest dopiero przy hymnie „Chwała na wysokości Bogu”. Podczas Mszy Świętych Roratnich niewątpliwie panuje tajemniczość i mrok, co sprawia, że dzieci przychodzą na nią bardzo chętnie. Najmłodsi widzą, że dzieje się coś zupełnie innego od zwykłych nabożeństw odprawianych w ciągu roku. Skupienie, cisza i procesja w ciemnym kościele – to dla dzieci z pewnością jest fascynujące. Księża często głoszą kazania skierowane dla maluchów, co sprawia, że bardzo chętnie biorą udział w Mszach Świętych Roratnich. To właśnie na Mszy Świętej dzieje się najważniejsza tajemnica chrześcijaństwa.

Msza Święta

Z lampionem w oczekiwaniu na Chrystusa

Każdy, kto przynajmniej raz uczestniczył w Roratach wie, że wiele osób, a w szczególności dzieci uczęszcza na nie z lampionami w dłoni. Jak wiemy, na początku każdej Mszy Św. Roratniej zgaszone są światła, a ciemność grudniowego poranka lub wieczoru rozświetlają jedynie lampiony. Elementy te symbolizują światło Chrystusa, który narodził się na ziemi i tym samym pokonał mroki śmierci, która odtąd nie ma już nad ludźmi żadnej władzy. Mogą także nawiązywać do Maryi czuwającej na przyjście swojego Syna. Ponadto, lampiony nawiązują do przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które oczekiwały na przyjście Oblubieńca z zapalonymi lampami. Te mądre zatroszczyły się o to, aby nie zabrakło im oliwy, zaś głupie nie zadbały o to i poszły na targ, aby ją kupić, przez co przeoczyły najważniejszy moment. Dlatego mając w ręku lampion możemy wypracować w sobie tę piękną cechę, jaką jest oczekiwanie. Oprócz samej symboliki, lampiony roratnie dla dzieci mają także znaczenie motywujące, zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci są pełne dumy stojąc przed ołtarzem ze swoimi światełkami. Nie da się ukryć, że w niektórych parafiach istnieje zwyczaj przynoszenia lampionów przez dorosłych, jednak są one przede wszystkim domeną maluchów. Po roratach zapalone lampiony przynosi się do domu, na świadectwo Jezusa mieszkającego w naszych sercach.

lampion

Jaki jest sens Rorat?

Czas Adwentu jest przede wszystkim czasem przygotowania nie tylko do Świąt Bożego Narodzenia, ale i pracy nad własnym sumieniem. Oznacza osobiste wyjście z ciemności grzechu i zwrócenie się do światłości, jaką jest Jezus. Najpiękniejszym sposobem przeżycia Rorat jest przeżycie ich z całą rodziną. Najmłodsi są szczególnie zapraszani przez duszpasterzy. Księża z myślą o dzieciach przygotowują cykl ciekawych katechez przy okazji Rorat. Oczywiście, maluchy nie są jedynymi uczestnikami tego rodzaju Mszy. Znane są także duszpasterstwa, które organizują Roraty, dla np. młodzieży, studentów lub innych szczególnych grup, niemniej jednak Roraty są Mszą dla wszystkich. Uczestnictwo w Roratach jest pięknym świadectwem, że w codzienności zawsze można znaleźć czas dla Boga. Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez które wspominamy pierwsze przyjście Syna Człowieczego do ludzi. Dobre przeżycie Adwentu związane jest z rozważaniem dwóch kluczowych prawd – obecnością Jezusa, który nieustannie prowadzi nas przez życie oraz tego, który narodził się, aby pokonać śmierć. Radosne czuwanie wypracowuje w człowieku piękne cechy. Dlatego, warto przeżyć Adwent uczestnicząc w Roratach.

Podsumowanie

Adwent to okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia. Pomimo tego, iż w większości kościołach Msze Święte Roratnie odbywają się we wczesnych godzinach porannych – przed wschodem słońca, to Nabożeństwa te przyciągają wiernych w każdym wieku. Nasze uczestnictwo na Roratach to piękna postawa oczekiwania razem z Matką Bożą na przyjście Jezusa. Dzięki temu Kościół daje nam kolejną możliwość ćwiczenia swojej woli i umiejętności wyrzeczeń. Można śmiało stwierdzić, że Liturgia Mszy Świętej celebrowana w czasie Adwentu wyraża nasze oczekiwanie i tęsknotę za Chrystusem, który wkrótce ma się narodzić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj